Razenberg, inzicht in financieel perspectief

Razenberg Advies

Directies en aandeelhouders worden door Razenberg Advies ondersteund bij het zichtbaar maken en het realiseren van hun doelstellingen. Gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring op het speelveld van bedrijfseconomie, fiscaliteit, juridische zaken en de werking van organisaties krijgt strategie in een samenspel met de opdrachtgever vorm. Niet alleen de zakelijke maar ook de persoonlijke doelstellingen staan daarbij centraal.

Dienstverlening

Razenberg Advies richt zich op bedrijfseconomische vraagstukken zoals groeistrategie, inrichting structuur, financiering, fusie- en overname, bedrijfsopvolging, positie van de DGA en riskmanagement. Daarnaast is Razenberg Advies actief in het in-control brengen en monitoren van ondernemingen en instellingen.

Eugène Razenberg

Eugène is de drijvende kracht achter Razenberg Advies. Zijn opleiding bestaat uit Gymnasium gevolgd door de NIVRA studie die hij in 1989 heeft afgerond. Voor hij startte met Razenberg Advies is hij ruim 30 jaar actief geweest in een grotere accountantsorganisatie waarvan circa 20 jaar als partner aandeelhouder.

Analytisch en pragmatisch rolvervuller

Vanuit een analytische en pragmatische aanpak met een duidelijke helicopterview worden vraagstukken in hun perpectief gezet. Deze rol wordt vervuld als klankbord adviseur of vanuit een toezichthoudende rol als bestuurder in een familiestichting of als commissaris.

Onafhankelijk

Razenberg Advies is niet gelieerd aan enige andere organisatie en is daarmede daadwerkelijk onafhankelijk. Waar nodig wordt in een regisserende rol samengewerkt met andere specialisten.

Contact

Razenberg Advies B.V.
06 55 104 369

Bezoekadres
Nachtegaalslaantje 1
5211 LE `s-Hertogenbosch